Jon Ekberg

Jon Ekberg

12.6.2023

Remodilta turvaa verkoille

Mitä teidän verkollenne kuuluu?

Piuhat kiinni

Verkkoratkaisujen kanssa syntyy helposti kiusaus noudattaa vanhaa sananlaskua: “Jos se toimii, älä koske siihen.” Tässä aihepiirissä se menee kuitenkin pahasti huti, sillä sinänsä toimivassakin verkossa voi piileskellä monta ongelmaa, jos sen turvallisuusominaisuuksia ei pidetä säännöllisesti ajan tasalla. Laitteet vanhenevat, ohjelmistot tarvitsevat turvallisuuspäivityksensä, konfiguraatioiden tulee olla ajan tasalla, joten aikanaan turvalliseksi tehty ratkaisukin vaatii säännöllistä työtä pysyäkseen turvallisena.

Liian usein tietoturvan parantamisen nosto keskusteluun tuo kuulijoille ikäviä mielikuvia siitä, kuinka omien tehtävien hoitaminen muuttuu työläämmäksi ja hitaammaksi. Remodin palvelut on aina rakennettu tietoturvallisiksi - käyttäjää unohtamatta. Hyvä käyttäjäkokemus ei ole tietoturvallisen toiminnan vaihtoehto, meillä molemmat nähdään kokonaisuuden oleellisina osina.

SOC-ratkaisujen tarve on ajankohtainen aihe, mutta oman keskuksen perustaminen ja ylläpito on realistista vain suurille toimijoille, joilta vaadittu erikoisosaamien löytyy talon sisältä. Pienempienkin toimijoiden on mahdollista hankkia valvontaan tarvittavat laitteet. Hyöty niistä voi kuitenkin jäädä ohueksi ilman riittävää asiantuntemusta.

Rakentaessamme palveluamme asiakkaan WLAN:in turvaamiseksi haluamme tarjota loppukäyttäjälle helpon ratkaisun, jossa me Remodilla kannamme vastuun hoitamastamme kokonaisuudesta. Perehdymme asiakkaan verkkoon kokonaisuutena, jonka tulee tarjota käyttäjilleen sujuva ja huoleton käyttökokemus.

Entäpä kun verkossa tapahtuu jotain poikkeavaa? Palvelun automaatio lähettää herätteet poikkeamista Remodin SOC-päivystäjän arvioitavaksi ja käsiteltäväksi. Näin ne päätyvät heti asiantuntijan käsiteltäväksi ja tarvittavat toimet voidaan suorittaa mahdollisimman pian. Tarvittaessa otamme yhteyttä asiakkaaseen ja ratkaisemme tilanteen yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Palvelun käyttöönottovaiheessa Remodin tietoturva-asiantuntija kartoittaa asiakkaan verkkoratkaisun nykytilan kokonaisuutena ja ohjeistaa tarpeelliset välittömät toimet mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi, liittyivätpä ne turvallisuuteen tai toimivuuteen. Kartoituksessa huomioidaan verkon osien elinkaaren vaikutus kokonaisuuteen. Kun perusta on kunnossa, voidaan järjestää tekninen näkyvyys, jota tarvitaan liikenteen jatkuvaan seurantaan, poikkeamien tunnistamiseen ja niiden ohjaamiseen arvioitavaksi. Toimitusjohtaja Ville Jussila toteaa palvelun olevan suoraan yhteensopiva nykyisten tietoturvan hallintajärjestelmien (esim ISO27001) kanssa.

Jotta myös asiakkaalla säilyisi näkyvyys meidän tekemiseemme, toimitamme alkukartoituksesta selkeän raportin ja asiakkaan pyynnöstä myös lausunnon verkon turvallisuudesta, jotta asiakkaamme voi halutessaan esitellä sen kolmansille osapuolille. Jatkossa raportoimme sovitusti verkon yleistilanteen sekä poikkeamat, joita valvonnassa saadaan kiinni.

Toiminnan jatkuvuus ja läpinäkyvyys ovat Remodin toiminnassa tärkeitä ohjenuoria, ja hyödynnämme niiden toteuttamisessa vuosikelloajattelua. Verkkoturvallisuuspalvelussamme toimitamme vuosikellon mukaisesti katsauksen havaintoihimme ja käymme läpi eri osa-alueita niiden kehittämiseksi, jotta asiakkaamme saisi hyödynnettyä verkkoresurssinsa mahdollisimman hyvin.

Ota yhteyttä, jos haluat että selvitämme yhdessä verkkonne kuulumiset!

Kiikarivalvonta