Teppo Suominen

Teppo Suominen

20.1.2021

Remod O365 Safe: suojaa myös pilvessä

Rubikin kuutioita

Pilvipohjaisten ratkaisujen ja palveluiden käyttö on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi, eikä niiden kasvulle näy ainakaan vielä päätepistettä. Käyttäjien siirtyessä pilvipalveluihin myös kyberrikollisuus on kuitenkin seurannut perässä. Pilvipalveluissa, ja erityisesti Microsoftin tuotepaketeissa perustason tietoturva on järjestetty kuitenkin hyvin, joka tuudittaa usein turvallisuuden tunteeseen, joka ei välttämättä vastaa todellista tilannetta ja voi jopa altistaa vaarallisille turvallisuusaukoille. Remod O365 Safe syntyi tarpeesta turvata järjestelmät, data, laitteet ja käyttäjät, jatkuvana ja helppona palveluna.

Tietohallinnon ja tietoturvan tavoitteen tulisi meidän mielestämme olla aina sama: asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Remod O365 Safe kehitettiin vastaamaan tarpeeseen pilviympäristöissä mahdollisimman helposti ja samalla monipuolisesti - pitäen turvallisuus samalla mielessä. Pilvipalvelut ovat nopeuttaneet ja helpottaneet tiedon jakamista ja palveluiden saatavuutta, mutta yhdistetty kokonaisuus jossa yksi ovi voi avata koko organisaation tietovarat on myös vaikeampi turvata.

Remod O365 Safe sisältää Microsoftin 365 Business Premiumin, Remodin pilvipohjaisen varmennuspalvelun sekä Badrapin Asset Discovery & Security ja Cyber Hygiene -palvelut, valmiiksi intergroituna avaimet -käteen tyyppisenä pakettina kiinteään hintaan. Kokonaisvaltainen O365 Safe palvelu tarjoaa helpon ja edullisen tavan nostaa sekä organisaationne tietoturvan teknistä että henkilöstön tietoturvaosaamisen tasoa. Palvelumme avulla pilvipalveluidenen turvallisuus on varmistettu kaikissa vaiheissa ja käyttötilanteissa, jolloin voitte keskittyä omaan liiketoimintaanne tietoturvasta huolehtimisen sijaan.

Kuten kaikkien palveluidemme, Remod O365 Safen on tarkoitus tarjota yksinkertainen, helppo ja kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa on huomioitu sekä riskien ennakointi, aktiiviset tilanteet että myös palautuminen. Ennakkosuojaa tarjoavat erityisesti Microsoftin hallinta- ja valvontatyökalut sekä Badrapin turvallisuus- ja koulutusohjelmat, joiden avulla minimoimme riskit ja opitte tunnistamaan ja välttämään niitä myös itse. Mikäli tilanne kuitenkin osuu kohdalle, pääsemme palvelussa tuotetun jatkuvan valvonnan avulla heti kiinni ongelmaan, ja pahimman sattuessa varmennuspalvelu ja keskitetyt hallintatyökalut pitävät huolta, että mahdolliset vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.

Tietoturvan ja turvallisten palveluiden merkitys ja tarve kasvaa entisestään tulevaisuudessa, mutta meidän mielestämme tietoturvan pitäisi olla myös käyttäjilleen mahdollisimman helppoa ja huoletonta. Ennakoivan tietoturvan arvoa on vaikea mitata, mutta varautumalla voitat sekä aikaa, rahaa että mielenrauhaa. Aivan kuten sään kanssa, myös tietoturvassa varautumalla säästät itseltäsi paljon stressiä ja päänvaivaa.