Jukka Estola

Jukka Estola

11.5.2023

Mietteitä vuosista Remodin hallituksen jäsenenä

Remodilla on koettu tärkeäksi, että hallituksessa toimii myös yrityksen päivittäisen toiminnan ja omistuspohjan kannalta ulkopuolisia jäseniä tuomassa näkökantojaan yrityksen ohjaamiseen ja kehittämiseen. Jukka Estola on toiminut tässä tehtävässä ja tuonut omaa arvokasta osaamistaan osaksi Remodin matkaa. Yhteinen matka jatkuu, mutta nyt annamme kiitosten ohella puheenvuoron Jukalle hänen kokemuksistaan välillä haastavassa (ja raastavassakin?) tehtävässä!

Olen toiminut Remodin hallituksen jäsenenä jo neljä ja puoli vuotta ja saanut seurata aitiopaikalta nuoren firman kasvua ja kehitystä. Näihin vuosiin on mahtunut mielenkiintoisia huomioita, ihmettelyä, ihastelua ja joskus kauhisteluakin. Tilanne jossa liityin hallitukseen oli kaukana ihanteellisesta. Yritys eli kädestä suuhun ja ja puutteellisen talousraportoinnin kanssa taisteleva hallitus yritti pysyä perässä siitä, että onko oma pääoma tipahtanut negatiivisen puolelle vai ei. Riittääkö kassassa raha viedä hommaa eteenpäin, pitääkö kaivaa omistajien taskuista lisää rahaa vai pitääkö viheltää peli seis?

Näistä ongelmista päästiin onneksi eteenpäin päättäväisellä halulla. Samalla opittiin paljon siitä, missä tilanteessa ei ainakaan haluta olla yrityksen kanssa: kuinka tunnistetaan tilanne, jossa ollaan valumassa väärään suuntaan ja kuinka tehdään tarvittavat korjausliikkeet. Kantapään kautta kasvoi ymmärrys siitä, että jos on liian kova kiire sammuttamaan tulipaloja, kaikki aika menee pelkkään selviämiseen. Tällöin ei jää aikaa eikä näkyvyyttä suunnitella toiminnan suuntaa. Sanonta kuuluu että se mikä ei tapa, niin sattuu pirusti... ja toivottavasti myös vahvistaa.

On ollut hienoa päästä seuraamaan Remodin kasvua yrityksenä. Tässä kohtaa en tarkoita liikevaihdon tai tuloksen kasvua, vaan remodilaisten ja heidän osaamisensa kasvua myös yrityksen toimintatapojen muodossa. Tiedostamalla ja analysoimalla omia heikkouksiaan rehellisesti jokainen yrityksessä toimiva henkilö pystyy kehittämään yritystä ja sitä kautta myös itseään. Ilman rehellisyyttä ei pysty määrittämään lähtötasoa ja näkemään niitä askeleita, joita tulee ottaa kehittyäkseen oikeaan suuntaan. Yritykseltä tämä vaatii hyvää strategian suunnittelua ja sen jalkauttamista, jotta tehdään oikeita asioita ja päästään sinne minne maali on sijoitettu.

Rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta Remodilta löytyy rutkasti. Tämä on eräs tärkeä syy siihen, että haluan olla mukana toiminnassa hallitustyön kautta: Remodin toiminta on myös omien arvojeni mukaista. Aito asiakkaasta välittäminen näkyy niin johdon kuin työntekijöidenkin tasolla. Asiakkaiden prosessien toimivuus halutaan varmistaa kustannustehokkaasti ja eteentulevat asiat ratkaistaan yhteistyönä asiakkaan kanssa. Rehellisyyden ja kiltteyden väliin on hyvä tehdä kuitenkin raja liike-elämässä, ja Remodilla onkin jouduttu opettelemaan pois liiasta kiltteydestä asiakkaiden toiveiden täyttämisessä. On tärkeä vetää raja siihen, että toimitetaan sitä mitä on luvattu. Muutoin muutoksien määrä voi ylittää projektiin suunnitellut resurssit. Tietysti halutaan palvella hyvin asiakkaita, mutta pitää muistaa että liike-elämässä työstä pitää saada maksu. Riittävän reilu pitää osata olla myös itselleen.

Yritys koostuu aina yksilöistä ja on tärkeää, että yksilöt saadaan pelaamaan yhteen. Remodin tiimissä on henkilöitä, joilla on vahvaa syväosaamista useilla eri osa-alueilla. Tällaisten henkilöiden merkitystä ongelmanratkaisutilanteissa ei aina täysin ymmärretä. Usein heidän arvonsa tulee todella esille silloin, kun pitää tutkia useista osa-alueista koostuvaa ongelmaa, jota ei pystytä haarukoimaan tarpeeksi pienelle alueelle. Jos ongelman kartoittaminen vaatii useita asiantuntijoita, joista kukin ymmärtää vain oman alansa asioita, käy yllättävän usein niin että jokainen siirtää eteenpäin asiat, jotka eivät selkeästi kuulu hänen kenttäänsä. Useita alueita ymmärtävät henkilöt kykenevät paremmin näkemään eri tekijöiden keskinäiset vaikutukset ja tämän ansiosta löytävät helpommin ongelmien juurisyyt.

Ehkäpä suomalaisuudessa on osasyy siihen, että näistä sankaritarinoista harvoin kuullaan. Ei haluta nostaa itseään jalustalle edes poikkeuksellisen hyvin onnistuneen suorituksen jälkeen. Kuten Raimo Helminen asian sanoi, "Ei tehrä tästä numeroo". Näin hallituksen jäsenenä olisi hienoa voida kertoa myös julkisesti Remodin onnistumisista asiakkaiden auttamisessa, mutta onneksi myös alan puskaradio toimii ja auttaa asiakkaita löytämään meidät paremmin.

Tietoturva on lähellä sydäntäni ja liittyy olennaisesti myös omaan päivätyöhöni. Tähän liittyen Remodin toiminnassa itseäni puhuttelee kokonaisvaltainen tietoturvallinen tekeminen. Täällä ymmärretään, kuinka olennaista on tehdä asiat alusta asti turvallisesti, sillä tietoturvaa ei voi liimata tehtyjen asioiden päälle jälkeenpäin. Kuten kaikki, jotka ovat joutuneet vuosien saatossa todistamaan erilaisten tietoturvaan liittyvien ongelmien realisoitumista, olen toistuvasti nähnyt tämän toimintatavan ja erityisesti sen puutteiden vaikutukset. Ennakoivan tietoturvan hintaa saatetaan pitää liian suurena investointina, jos sitä ei osata suhteuttaa riskeihin ja niiden toteutumisen seurauksiin. Mahdollisten ongelmien vakavuuden lisäksi näissä seurauksissa näkyy ennaltaehkäisyn puuttumiselle monessa muussakin asiassa tyypillinen ilmiö: ongelmien ratkaisu jälkeenpäin tulee kalliimmaksi kuin niiden ehkäisy olisi tullut. Ankara oppitunti tämän oppimiselle on selvitellä tilannetta pahimman tapahduttua; kun organisaation servereille on päässyt vihamielisiä toimijoita, kovalevyjä on kryptattu tms. Remodin tietoturvalliset tietohallintopalvelut tarjoavat ongelmien ennaltaehkäisyyn tarvittavan kovan ja monialaisen osaamisen myös asiakkaiden hyödyksi osana kaikkea toimintaa.

Nyt Suomen Nato-jäsenyyden myötä kybervakoilun ja muun järjestäytyneen vihamielisen toiminnan kasvaminen on nostanut myös SOC:it kuumaksi puheenaiheeksi monissa yrityksissä. Valitettavasti sellaisen hankkiminen on monelle PK-yritykselle kohtuuttoman suuri investointi ollakseen realistinen vaihto. Remodilla on haluttu tarttua tähän haasteeseen ja lähdetty tarjoamaan kustannustehokasta SOC-ratkaisua myös PK-yrityksille. Henkilökohtaisesti arvostan tätä paitsi yrityksen kehittymisen osana, myös sen tuoman yleisen yhteiskunnallisen hyödyn takia.

Kaiken kaikkiaan tämä kehityskulku tuntuu todella hyvältä! Lähtötilanne oli se, että yritettiin selvitä seuraavaan viikkoon ja kuukauteen, ja siitä on sitkeällä työllä päästy tilanteeseen jossa mietitään kuinka asioita halutaan tehdä useamman vuoden aikajänteellä. Samalla täällä viedään yhteiskunnallisestikin isoja asioita eteenpäin. Kuten alussa sanoin, on ollut hienoa olla mukana toiminnassa, tukea sen kasvua ja nähdä kun se puhkeaa kukkaan. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin uuden toimitusjohtajan Ville Jussilan johdolla kohti valoisaa ja turvallista tulevaisuutta.