Joona Kivilahti

Joona Kivilahti

7.6.2022

Esittelyssä HAVARO - innovatiivinen tietoturvajärjestelmä

Traficomin ainutlaatuinen HAVARO-palvelu on kiinteä osa nykyaikaista tietoturvajärjestelmää

HAVARO (eli vakavien tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmä) on liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuottama palvelu, joka havainnoi suomalaisiin yrityksiin ja organisaatioihin kohdistuvia vakavia tietoturvauhkia. HAVAROn erinomaisuus perustuu tietoliikennettä tarkkailevaan sensoriverkostoon, jonka avulla hyökkäyksen mahdollinen järjestelmällisyys voidaan todeta nopeasti. Yhteisöllisyys on palvelulle luontaista, sillä jokainen uusi HAVAROlainen vahvistaa järjestelmää entistä vankemmaksi. Järjestelmä luo organisaatioille tapoja suojautua toiminnan jatkuvuuteen, talouteen ja liiketoiminnalle kriittiseen tietoon kohdistuvilta uhilta. Lisäksi HAVAROn ansiosta Traficomin hallinnoima Kyberturvallisuuskeskus pitää yllä kuvaa Suomen yleisestä kyberturvallisuustasosta. HAVARO-järjestelmä täydentää perinteisiä kaupallisia tietoturvajärjestelmiä, ja yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen suojan vakavia tietoturvaloukkauksia vastaan. Palvelu valittiin vuonna 2021 Tietoturva ry:n Vuoden tietoturvatuote -tunnustuksen saajaksi.

Havaron kuvaus

Kyberturvallisuuskeskus muodostaa tietovarantoa muun muassa organisaatioiden ylläpitämien sensoreiden sekä HAVARO-järjestelmää tarjoavien palvelukeskusten tekemien havaintojen pohjalta. Tietovarannon myötä uhkia havaitsevia tunnisteita luodaan ja päivitetään jatkuvasti, jolloin tietoliikenne on käsiteltävissä entistä nopeammin ja tarkemmin. Lisäksi tietovarannon avulla nähdään, kohdistuuko uhka yksittäiseen toimijaan vai onko kyseessä laajempi hyökkäys. Kyberturvallisuuskeskus tiedottaa uhasta palvelukeskuksille, jotka käsittelevät tiedon selkeämpään muotoon ja lähettävät sen kaikille organisaatioille joita tieto koskee. Jos tieto on erityisen salaista, se käsitellään Kyberturvallisuuskeskuksella ja lähetetään sieltä suoraan organisaatioille. Palvelu täydentää organisaatioiden tietoturvaa uudenlaisella ja perusteellisella otteella.

Havaron_osat

Kyberturvallisuuskeskus päivittää viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta sekä turvallisuutta. Organisaatiot pääsevät myös osallistumaan Traficomin järjestämiin tapaamisiin tietoturva-asiantuntijoiden kanssa. Tapaamisissa käydään läpi luottamuksellista tietoturvatietoa sekä edistetään organisaatioiden ymmärrystä tietoturva-asioista. Kansainvälisen viranomaisyhteistyön kautta keskus saa tietoonsa luottamuksellisia maailmanlaajuisia tietoturvauhkia hyvin varhaisessa vaiheessa. HAVARO on organisaatioille avoin ja helposti lähestyttävä väylä totuttua paremman tietoturvan piiriin.

Traficom on neutraali ja sitoutumaton toimija ja tältä pohjalta kehitetty HAVARO korvaamaton osa Suomen kyberpuolustusta. Palvelu toimii erityisen hyvin Suomessa, sillä luotto viranomaisiin on korkealla tasolla. Mitä enemmän HAVAROlla on käyttäjiä, sitä sujuvampaa yksittäisen asiakkaan tietoturvan ylläpitämisestä tulee ja sitä laajempi kuva Suomen kyberturvallisuustilanteesta muodostuu. Esimerkiksi uhat Suomen infrastruktuuria, kuten sähköverkkoa tai logistiikkaketjua kohtaan huomataan tehokkaasti. HAVAROn myötä Kyberturvallisuuskeskuksella on ainutlaatuinen näkökulma suomalaisen yhteiskunnan tietoturvaympäristöön, jonka pohjalta se julkaisee joka kuukausi kaikille avoimen kybersäätiedotuksen. HAVARO on nerokas palvelu, jonka ansiosta kaikki voittavat!Havaro logo