Ville Palatsi

Ville Palatsi

21.9.2023

Pharmatory - turvallisissa käsissä

Pharmatoryn logo

Pharmatory Oy on oululainen yritys, joka tarjoaa monipuolisia lääkkeiden valmistuksen palveluita laajalle kansainväliselle asiakaskunnalle sekä ihmis- että eläinlääketieteen toimijoiden parissa. Osaamista löytyy niin tutkimuksen ja kehityksen kuin tuotannon, analytiikan ja validaatioprosessien parista. Asiakaskeskeisyyden ja korkeiden sisäisten kriteerien lisäksi yrityksen toimintaan kohdistuu vaatimuksia paitsi suoraan asiakkailta, myös lukuisista kansallisista ja kansainvälisistä tiukoista standardeista, joita valvovat mm Suomen, EU:n ja USA:n viranomaiset kuten FIMEA, EMA ja FDA. Nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää tinkimätöntä laatua, erikoisosaamista, luotettavuutta ja turvallisia, todennettavissa olevia prosesseja toiminnan kaikilla tasoilla.

Yhteinen taipaleemme alkoi vuonna 2018, kun Pharmatory kaipasi apua IT- ja tietoliikenneratkaisujensa ajanmukaistamiseen ja dokumentointiin. Kumppanuutemme kukoisti alusta asti huippuluokan ammattilaisten välille syntyneen lujan luottamuksen pohjalla. Remodin vastuut laajenivat asteittain sitä mukaa kun uusia tarpeita nousi esille muun muassa tietohallinnon, varmuuskopioinnin, lisenssien hallinnan ja tietoturvaan liittyvien kysymysten parista.

Vuosien kuluessa Remod on ohjannut IT:n modernisointia yhteistyössä Pharmatoryn henkilöstön kanssa korvaten systemaattisesti ja tehokkaasti elinkaarensa päässä olevat ratkaisut uusilla. Toteutuksessa on minimoitu Pharmatoryn ydinliiketoiminnalle syntyvä häiriö. Ratkaisujen kattava dokumentaatio on ollut välttämätöntä myös alan standardien vaatimien katselmointien läpäisemiseksi.

Pharmatoryn luottamus Remodin toimintaan on mahdollistanut meille laajan hallinnan sekä uudistushankkeissa että päivittäisten IT-toimintojen hoidossa. Tämän ansiosta olemme voineet varmistaa palveluiden sujuvan, tehokkaan ja turvallisen toiminnan korkeiden laatuvaatimusten puitteissa. Pyrkimyksenämme on mahdollisten ongelmien aktiivinen ennakointi ja nopea havainnointi niin, että pystymme ratkaisemaan ne mieluiten jo ennen kuin ne ehtivät käyttäjien tietoisuuteen. Tämä parantaa asiakkaan henkilöstön työtyytyväisyyttä ja tehostaa koko toiminnan operationaalista luotettavuutta.

Meille Remodilla on ylpeyden aihe varmistaa omalla toiminnallamme asiakkaan kyvykkyys vastata oman alansa ankariin vaatimuksiin myös tietojärjestelmien osalta, jotta Pharmatoryn asiantuntijat voivat keskittyä oman erityisosaamisensa tarjoamiseen ympäri maailman. Kun Pharmatory on kohdannut liiketoiminnassaan tarpeita ja haasteita, olemme toimittaneet nopeita, turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja, joiden ansiosta he voivat menestyä siinä minkä osaavat itse parhaiten.

"Remod on alusta asti ollut meille luotettava kumppani IT-ratkaisuissa. He käyttävät itsenäisyyttään sekä päivittäisen ylläpidon että projektien suunnittelussa ja toteutuksessa hyvin, ja sujuva kommunikointi on tehnyt yhteistyöstä miellyttävää molemmille. Erityisesti tietoturvan merkityksen noustessa entisestään viime vuosien tapahtumien myötä, koen että olemme hyvissä käsissä Remodin huomassa.”

-- Heikki Hassila, R&D Director, Pharmatory Oy

Pharmatory luottaa jatkossakin Remodin ammattitaitoon modernien, turvallisten ja dokumentoitujen ratkaisujen toimittamisessa. Remodin tuella Pharmatorylla on käytössään uusimmat työkalut, joita se tarvitsee menestyäkseen alansa huipulla.