1. Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjä on Remod Oy (2602433-4). Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on yhtiön toimitusjohtaja Teppo Suominen (sähköposti teppo.suominen@remod.fi).

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhtiön tuotteiden ja palveluiden markkinointi. Rekisterinpitäjä on yhtiö.

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot Rekisteriin tallennetaan seuraavat käyttäjän syöttämät tiedot: * Sähköposti tai puhelinnumero Lisäksi rekisteriin tallennetaan ohjelmallisesti tietojen syöttöaika ja ip-osoite.

4. Tietojen luovuttaminen Rekisterinpitäjä ja tämän valtuuttamat henkilöt voivat käyttää rekisterin sisältöä yhtiön palveluiden ja tuotteiden markkinointiin parhaaksi näkemällään tavalla.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteri sijaitsee Hubspot CRM -palvelussa Remod oy:n tilillä. Käyttöoikeus palveluun ja siellä sijaitseviin tietoihin on vain Remod Oy:n edustajilla.

6. Tarkastusoikeus Tietosuojalain 34 § mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoituksella varustettuna.