Teppo Suominen

Teppo Suominen

17.2.2021

Voice Intuitive - syvällinen kumppanuus ja yhteistyö takaavat onnistumisen

Voice Intuitiven logo

Voice Intuitive™ - ääntä ja saavutettavuutta

Voice Intuitive on innovatiivisen startupin perikuva: idea yksinkertaisesta tuotteesta, joka tarjoaa välitöntä hyötyä asiakkaalleen. Voice Intuitive tuo Text-to-Speech (TTS) eli teksti puheeksi -teknologian käyttöön asiakkaidensa verkkosivuille helposti ja nopeasti.

Kuunnellut verkkosisällöt ja saavutettavuus kasvattavat jatkuvasti suosiotaan, ja Voice Intuitive on tämän kehityksen aallonharjalla. Voice syntyi vastaamaan erityisesti äänisisältöjen kasvavaan tarpeeseen, mutta taipuu käyttöön missä tahansa käyttöpaikassa.

Arkkitehtuuria, pilvenreunaa ja integraatioita

Remodin ja Voice Intuitiven yhteistyö alkoi heti ensimetreillä. Voicella oli mainio visio, joka tarvitsi taakseen vahvan teknisen osaamisen. Me uskoimme Voicen liikeideaan ja halusimme tarjota sille sen teknisen selkänojan, jolla tuote lähtee lentoon. Olemmekin olleet mukana Voicen taipaleella aina suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon asti.

Olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että Voicen äänipalvelu on järkevintä toteuttaa pilvipalveluna - näin se saadaan vaivattomasti täyttämään käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet. Palvelua on alun perinkin rakennettu suurille asiakasmäärille, ja teknologia on suunniteltu skaalautuvaksi.

Voicen kanssa tärkeintä on alusta lähtien ollut kehitys oikeaan suuntaan. Startupin teknisenä kumppanina vastuullamme on yhtä aikaa ohjata kehityksen suuntaa sekä pitää huolta, että se pystyy vastaamaan nopeasti muuttuvaan asiakastarpeeseen. Kehityksessä on ollut avainasemassa tiivis yhteistyö ja viestintä Voicen tiimin kanssa, sekä asiakasrajapinnassa toimiminen esimerkiksi asennusten ja integrointien muodossa.

Onnistumiset kumppanuuden kautta

“Yhteistyö Remodin kanssa on ollut antoisaa, ja Remodista on muodostunut keskeinen osa Voice Intuitiven tiimiä. Parasta kumppanuudessa on kuitenkin yhteisen päämäärän eteen työskentely tutkivalla ja innovatiivisella otteella. Hyvä yhteistyö varmistaa sen, että palvelua pystytään jatkuvasti kehittämään yhä paremmin asiakkaita ja loppukäyttäjiä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kehittyvän yrityksen erityinen hyöty on, että samasta ohjelmistoyrityksestä löytyy laaja-alaista osaamista mikä täydentää tiimin resurssia ja nostaa kokonaisosaamisen omalle tasolleen. Lämmin suositus!“ - Johanna Pelkonen

Johanna Pelkonen

Vaikka Remod on ollut yrityksen toiminnassa mukana alusta lähtien, ja meille on kehittynyt hyvä ymmärrys teknisen toteutuksen ja liikeidean vision yhdistämisestä, on yhteistyö ja viestintä ollut erityisessä roolissa koko projektin ajan. Varsinkin, kun yhtiö on tuotekehitysvaiheessa, vaatii kehityksen antaminen kumppanin käsiin luottamusta ja jatkuvaa viestintää sekä mahdollisuuden nopeisiin muutoksiin.

Voicen kehitys on ollut jatkuva yhteistyön ja oppimisen prosessi, jossa ketterä toimintamalli ja viestintä ovat pitäneet huolta siitä, että palvelu kehittyy koko ajan oikeaan suuntaan. Remodin kyky mukautua asiakkaan tarpeisiin ja vaihtaa tarvittaessa suuntaa sekä visioida ratkaisuja myös laatikon ulkopuolelta ovat mahdollistaneet Voice Intuitiven kasvua merkittäväksi äänellisten verkkopalveluiden tuottajaksi.

Voice Intuitiven ympäristö on Remodin ylläpidossa ja kehitys kohti maailman parasta TTS-teknologian ja äänellisten sisältöjen palveluntarjoajaa jatkuu. Yhteistyö on ollut hedelmällistä, tarjonnut molemmille paljon ja jatkuu edelleen.